ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА
ЖУРНАЛІСТІВ

Інформація щодо надання міжнародної правової допомоги

Інформація щодо надання міжнародної правової допомоги
11499 ПЕРЕГЛЯДІВ

Виникли питання щодо виконання міжнародних договорів, вручення судових документів, отримання доказів чи визнання і виконання судових рішень за кордоном?
Тоді знайомимо Вас з роботою відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги.
Відділом здійснюється:
Виконання звернень суду України з дорученням за кордон.
У разі, якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, буде складено доручення про надання правової допомоги за кордоном для направлення через територіальні органи юстиції компетентному органу запитуваної держави.
Звернення з клопотанням про визнання і виконання за кордоном рішення суду України.
Якщо інше не передбачено міжнародним договором України, заінтересована особа або орган може звернутися з клопотанням про визнання і виконання рішення суду України, що набрало законної сили.
Виконання доручень іноземних компетентних органів.
На прохання іноземного компетентного органу відділом виконуються доручення про вручення судових документів, отримання доказів чи виконання інших процесуальних дій з урахуванням положень міжнародного договору України, на підставі якого воно надійшло.
Розгляд питань визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні.
Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнародним договором України або за принципом взаємності у відносинах з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні.
Окрім того, працівники відділу безперервно надають методичні рекомендації судам України щодо надання міжнародної правової допомоги в цивільних справах.
Документи, які необхідно подати до відділу, визначені міжнародними договорами та Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2008 № 1092/5/54:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08?fbclid=IwAR2UED4feF75ewQkXIJHeqdTpbIzpVRJvmjBMswziqfKRYb7tq-HthDkp_Q#n319
У разі необхідності надання додаткової інформації, надаємо засоби зв’язку:
(044) 278-63-23,
(044) 279-14-23 (м. Київ),
(044) 294-63-73 (Київська область),
(0472) 33-10-61 (Черкаська область)

© 2016 ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ

Мої відео