ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА
ЖУРНАЛІСТІВ

Чергове засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа

Чергове засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа

26 вересня робоча група зі створення правил захисту дітей у медіа обговорювали редакцію проекту акта, щодо висвітлення в медіа випадків самогубств.

Представники індустрії, громадськості, психологи і фахівці регуляторного органу ще раз торкнулися теми чинників, які впливають на поширення в суспільстві суїцидів, серед них науковці визначають і вагому роль медіа.

Завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ Любов Найдьонова, розказала про дослідження, які проводить інститут щодо впливу медіа на явище суїциду. 

Любов Найдьонова говорила про необхідність уникати явища нормалізації, що обумовлюється частотою згадувань у засобах масової інформації про подібні випадки. Робоча група врахувала також її пропозицію стосовно необхідності обмеження поширення інформації про інтернет-джерела, які пов’язані із суїцидом.
Документ, що  підлягав обговоренню після врахування всіх редакційних правок буде запропонований до підписання медіа-групам.

© 2016 ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ